Okulumuz

Okulumuzun genel görünümü(Şehit Süleyman Adeka İlkögretim okulu)

OKULUMUZUN MİSYONU

Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan genel ve özel amaçlara uygun olarak;
Sağlam karakterli, dürüst, kuvvetli bir vatan ve millet sevgisi olan, insani, milli ve ahlaki değerlerle donanmış, ülkesine yararlı, okuyan, inceleyen, araştıran, mili ve evrensel değerleri tanıyan benimseyen, araştırmacı, sorgulayıcı, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi düşüncelerini savunurken başkalarının düşünce ve haklarına saygı gösteren, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrenciler yetiştirmek

OKULUMUZUN VİZYON

Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; öğrenme için her türlü fırsatın sağlandığı bilgili, becerili ve iyi bir ahlâka sahip nitelikli öğrencilerin yetiştirildiği, tercih edilen bir okul olmaktır.

OKULUMUZUN DEĞERLERİ

• Görevlerin yerine getirilmesinde objektiflik ilkesinin uygulandığı,
• Tüm ilişkilerde insana saygı esasına göre hareket edildiği; çalışan ve hizmet alanların beklenti, duygu ve düşüncelerine değer verildiği,
• Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanılarak eğitim ve iyileştirme sonuçlarının en etkin şekilde değerlendirildiği,
• Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil olunduğu, kuruma katkının tanınıp takdir edildiği,
• Okulun değerli bir ferdi olmanın gururunun duyulduğu; çalışanlar arasında dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleştirildiği, inanç ve değer duygularına sahip duruma ulaştırmaktır

OKUL İLETİŞİM:Telefon: 356 287 11 50 e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Okul Müdürü: 05057185188 Tasarım: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Image

Image

Image

Image

Image