Tarihçesi

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN OLUŞUM SÜRECİ VE TARİHÇESİ KURUCU ÜYELER

ÇAYLI KÖYÜ DERNEĞİ KURMAK İÇİN İLK DÜŞÜNEN VE TASARLAYAN KİŞİLER;

ALİ  ŞAHİN

RIZA BAYLAN
          

KAMİL ASAV 

SÜLEYMAN GEDİK

ŞEVKİ  BAŞBUĞ            

DURAN BATUR

EMRULLAH ANA 

 FEVZİ  ANAS
1970’li yılların başında çaylı köyünde yaşayan insanların büyük şehirlere yerleşmesi sonucunda, şehirde oluşan sıkıntılardan bir nebzede uzaklaşabileri amacıyla 1974 yılında 15 arkadaşla bir araya gelip oluşturmuş oldukları birliktelikle başlayan dayanışmamız, 80’li yıllarda devam etmiştir. fakat asıl dernekleşmemiz 1990’lı yılların başlarında gerçekleşmeye başlamıştır. 28 şubat 1993 tarihinde resmi bir dernek açmaya karar verilmiş olup, 14 mart 1993 tarihinde kurucu üyelerininde seçilmesi ile resmi bir kurum haline gelmiştir. 1980’li ve 1990’lı yıllarda büyük şehirlere yerleşen çaylı halkı istanbul mercan düğün salonunda toplanmış olup 270 kişinin katılımıyla tokat/turhal çaylı köyü dayanışma derneğinin kurucu üyeleri seçilmiştir. o gün belirlenen toplantıda dernek kuruculuğuna seçilen isimler sırasıyla;           

RIZA BAYLAN

ALİ  ŞAHİN,

ERDOĞAN ASAV,

AHMMET  ANA,

SADIK  YILMAZ,

BEKTAŞ  BAL,

ABDULLAH ANNAÇ’TIR.

Resmi dernek kuruluşu için tüzük oluşturulmuştur. Derneğimizin resmi kuruluşu için gerekli işlemler yapılmış olup, dernek kuruluş başvurusu 16.04.1993 tarihinde yapılmıştır. Mayıs ayının 1993 yılında ise derneğimizin kuruluşu gerçekleşmiştir. Çaylı köyü derneğimiz ekim ayının 1993 yılında ise ilk kongresini yapmıştır. Dernek merkezimiz; ‘‘okmeydanı(şark kahvehanesi)’’ olarak seçilmiştir. Bu kongrede Yönetim kurulu aşağıdaki isimler olarak belirlenmiştir: 


RIZA  BAYLAN  

ŞEVKİ  BAŞBUĞ 

YUNUS  BATUR  

SELİM  ŞAHİN     

HASAN  ANAS 

: BAŞKAN

: BAŞKAN YARDIMCISI

: SEKRETER

: SAYMAN

: Y.KURUL ÜYESİ

Hasan Anas’ın bir süre sonra istifa etmesi nedeni ile yerine yedek üye olan Fevzi Anas çağrılmıştır. Yönetim iki yıllık görevini 2. olağan kongreyi yaparak tamamlamıştır. 1993 yılında kurulan derneğimiz Anadolu şark kahvehanesi piyale paşa mah. taştan sok. no:28 Okmeydanı/Beyoğlu’nda dernek faaliyetlerine başlamıştır.Bu  dönemde  dernek  merkezinde, dernek  lokali   açılarak, lokalde  bir   kütüphane oluşturulmuştur. 1995  yılının  mayıs  ayında  dernek merkezi  Okmeydanı’dan Sarıgazi’ye  taşınmıştır. 2. olağan kongre  ekim ayının 1995 yılında  yapılmıştır. Kongrede yapılan seçimde; Yönetim kurulu  aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  


SELİM  ŞAHİN      

KAMİL  ASAV       

AHMET  BAYLAN   

HAYDAR  ANNAÇ   

FEVZİ  ANAS          

SADIK  ANA             

TUĞRUL  BAYLAN 

: BAŞKAN

: BAŞKAN YARDIMCISI

: SEKRETER

: SAYMAN

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

Bu kongrede tüzük değişikliği yapılarak yönetim kurulundaki kişi sayısı yediye çıkartılmıştır. Bu yönetim döneminde dernek lokali resmi olarak açılmıştır. 3. olağan kongre Ekim ayının 1997 yılında yapılmıştır. Bu kongrede Yönetim kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:   


SELİM  ŞAHİN        

AHMET  BAYLAN     

ŞENOL  BERK          

ALİ HAYDAR  TÜRK

KAMİL  ASAV           

TUĞRUL  BAYLAN    

ABDULLAH  ANNAÇ

: BAŞKAN

: BAŞKAN YARDIMCISI

: SEKRETER

: SAYMAN

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

Bu yönetim döneminde, Sarıgazi ulaş iş merkezinden, dernek merkezi olmak üzere bir yer alınmıştır. Yönetim kurulu ekim ayının 1999 yılında 4. olağan kongresini yapmıştır. Kongrede yapılan seçimde Yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 


ABDULLAH  ANNAÇ 

CEMALETTİN  ARI  

SEYFETTİN  ANAS   

İLHAMİ ANNAÇ       

ERTUĞRUL  BAL      

SADIK  ANA            

MURAT  GEDİK        

: BAŞKAN

: BAŞKAN YARDIMCISI

: SEKRETER

: SAYMAN

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

Bu yönetim, iki yıl görev yaparak, ekim ayının 2001 yılında 5. olağan kongreyi yapmıştır. Bu kongrede  yapılan seçimde; Yönetim kurulu  aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


HAYDAR  ANNAÇ      

SADIK  ANA             

CEMALETTİN  ARI    

ERSAN  ÇAKIN         

HAYDAR  ALİ  TÜRK 

SALİH  ANAS            

GÜNER  TÜRK

: BAŞKAN

: BAŞKAN YARDIMCISI

: SEKRETER

: SAYMAN

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

Ekim ayının 2003 yılında 6. olağan kongrede yapılan seçimde, Yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


RIZA  BAYLAN

ABDULLAH  ANNAÇ

ORHAN  ASAV

NEBİ  ARHIN

FEVZİ  ANAS

İRFAN  BACIK

GANİ  APAY

: BAŞKAN

: BAŞKAN YARDIMCISI

: SEKRETER

: SAYMAN

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dönemde seçilenlerden Abdullah Annaç ve Fevzi Anas istifa  etmiştir.Onların yerlerine  ise yedeklerden Erol  Salihoğlu ve Sadık Arbay gelmiştir.Bu yönetim 7.olağan Kongreyi yapmıştır.Kongrede  yapılan  seçimde  Yönetim kurulu  aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


SELİM  ŞAHİN

NEBİ  ARHIN

MURAT  ALAV

AHMET  BAYLAN

KAZIM  ATUN

ABDULLAH  ANNAÇ

MURAT  GEDİK

: BAŞKAN

: BAŞKAN YARDIMCISI

: SEKRETER

: SAYMAN

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

Bu yönetim döneminde,dernek merkezine yeni iki oda daha alarak, diğer odalara eklenti yapılmıştır. Eklentiyle birlikte dernek merkezi merkezi ısınma sistemi ile camlar Pimapen olarak yaptırılmıştır. Üyelerin cep telefonlarına ilk defa SMS(mesaj) programı alarak mesaj gönderme işlemi gerçekleştirilmiştir. Yangın merdiveni yeniden yaptırılarak dernek lokali işletme izni alınmış olup  resmi olarak açılmıştır. Bu yönetimde 8. olağan kongreyi yapmıştır. Kongrede yapılan seçimde Yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 


MURAT  BAKAN

İLHAMİ  ANNAÇ

ERCAN  ASAV

HÜSEYİN  ANNAÇ

BEKİR  ÇAĞDAŞ

SALİH  BATUR

ORHAN  ARAT

: BAŞKAN

: BAŞKAN YARDIMCISI

: SEKRETER

: SAYMAN

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

Bu  yönetim  döneminde,  Çaylı  köyüne  dernek  şubesi  açılmış  ve  faaliyete geçmiştir. Bu yönetimde 9. olağan kongreyi yapmıştır. Kongrede yapılan seçimde  Yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


SADIK  ANA

SERVET  BAYLAN

METE  ARHIN

AHMET  ÜNVER

HASAN  ARBAY

ERDAL  ALAV

İRFAN  BACIK

: BAŞKAN

: BAŞKAN YARDIMCISI

: SEKRETER

: SAYMAN

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

Bu  yönetim  döneminde, dernek lokalinin tabanları  parke olarak değiştirilmiş ve yaptırılmıştır. Dernek merkezine, yeni bir oda daha   alarak diğer odalara eklenti yapılmıştır. Bu yönetimde 10. olağan kongreyi yapmıştır. Kongrede yapılan seçimde  Yönetim kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 


SADIK  ANA

ERCAN ASAV

ERSAN ÇAKIN

MÜSLÜM ARI

BÜLENT BAYLAN

HÜSEYİN BİLĞİN

RESÜL ARĞÜN

: BAŞKAN

: BAŞKAN YARDIMCISI

: SEKRETER

: SAYMAN

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

: Y.KURUL ÜYESİ

Bu yönetim döneminde, dernek merkezine yeni bir oda daha   alarak diğer odalara eklenti yapılmıştır. bu yönetimde ise 11 - 12 . olağan kongreyi yapmıştır. kongrede yapılan seçimde  yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 


                


KAYNAK : RIZA BAYLAN ve ÇAYLI-DER  YÖNETİM KURULLARI
    
HAZIRLAYAN: 2005-2007 Dernek Yönetim Kurulu

Düzenleme:Ezgi Baylan(Türkçe Öğretmeni)