Atasözleri

TOKAT TURHAL ÇAYLI KASABASI HALKININ YÖRE ATASÖZLERİ VE HALK TABİRLERİ

>>> Gönül umduğuna küser
>>> Kötüde gönül çok olur
>>> Haline bakmıyor hasan dağına oduna gidiyor
>>> Zengini malı fakirin çenesini yorar
>>> Arkanı ya dağa ver, ya beye ver
>>> El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanar
>>> Ele güvenen evsiz kalır, oda ölür yarsız kalır
>>> Elden gelen öğün olmaz oda vaktinde bulunmaz
>>> Çiğ et çirkin olur
>>> Kişi yıktığı gediği bilir
>>> Kötü komşu insanı hacet sahibi yapar
>>> Çok söyleme arsız olur, aç bırakma hırsız olur
>>> Gelin ata binmiş ya nasip demiş
>>> Yer yarılıp yerin dibine girmek
>>> Evini tavuk eşiyor, çalımı dağdan aşıyor
>>> Yazın gölge hoş kışın çuval boş
>>> Suyun ağır akanından adamın yere bakanından kork
>>> El yarası geçer dil yarası geçmez
>>> Kalkacağın yere oturma
>>> Meyve veren ağaç taşlanır
>>> Yemeyenin malını yerler
>>> Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmemiş
>>> Gâvurun ekmeğini yiyen kılıcını çalar
>>> Ektiğim nohut biçtiğim nohut şehre gelmiş leblebi olmuş
>>> El elden üstündür
>>> El atına binen çabuk iner
>>> Şaşkın ördek arka arka yüzer
>>> Açıktakini it, örtüleni kurt yer
>>> Misafir umduğunu değil bulduğunu yer
>>> Akıl yaşta değil baştadır
>>> Çok gezen çok kel it toplar
>>> Eşeği döv yine eşek yine eşek
>>> Köprüden geçene dek eşeğe dayı de
>>> Hele (çorba) kapıya kadar pilav tepeye kadar
>>> Besle kargayı oysun gözünü
>>> Anaya el kalkmaz
>>> Deli deliyi görünce değneği arkasına tutar
>>> Çoluğa çocuğa oyuncak olmak
>>> Her koyun kendi bacağından asılır
>>> Yetim(öksüz)hırsızlığa çıkmış ay akşamdan doğmuş
>>> Ay bacayı geçti
>>> Göz görmeyince gönül katlanır
>>> Ahırı bacayı görmek
>>> Kapıyı bacayı süpürmek
>>> Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış
>>> Karnının doymadığı yerde açlığını belli etme