Belediyemiz

                                                                       Ç A Y L I   K A S A B A S I   B E L E D İ Y E S İ
Tokat il genel meclisinin 07.06.1993 tarih ve 6 günlük yazısı ile Çaylı köyü belediyelik oldu.1994 yılında Köy statüsünden kasaba statüsüne alınarak ÇAYLI KASABASI olmuştur.1994 yılında belediye olan Çaylı Kasabasının ilk belediye başkanı Murtaza Apa’ dır.1994 ve 1999 yılları seçimlerinde belediye başkanlığını Murtaza APA kazanmıştır. 2 dönem belediye başkanlığı yapmıştır.

1994–2004 ÇAYLI BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

1994–1999 MECLİS ÜYELERİ

 • İbrahim Atay
 • İlyas Arhın
 • İsmail Aday
 • Dursun Koşar
 • Sadık Asal
 • İbrahim Anas
 • Hüsamettin Bora
 • Remzi Çakın
 • Dursun Taşdemir

 1999–2004 MECLİS ÜYELERİ

 • Sefer Baylan
 • Mehmet Koşar
 • Şemsettin Annaç
 • Cemal Burhan
 • Dursun Baysal
 • İbrahim Atay
 • Murat Ant
 • Ali Rıza Anaç
 • Hasan Başkurt

 2004 ve 2009 yılları  seçimlerinde  ise belediye başkanlığını Sefer ÇAKIN kazanmıştır.2 dönem belediye başkanlığı yapmıştır.
2004 – 2009 ÇAYLI BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ:

       ·         Yavuz Yalçınkaya
       ·         Rıza Ağan
       ·         Salman Baylan
       ·         Duran Arı
       ·         Aziz Aylar
       ·         Dursun Koç
       ·         Dursun Baysal
       ·         Şemseddin Annaç
       ·         Fikret Yayar 

2009 - 2014 ÇAYLI BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ:
      ·         Süleyman Baylan
      ·         Abdullah Annaç
      ·         Cuma Annaç
      ·         Ali Rıza Anaç   
      ·         Mehmet Koşar  
      ·         Bülent Bilgin  
      ·         Hüsamettin Bora
      ·         Müslüm Çelik
      ·         Tuğrul Birğin

D U Y U R U : ÇAYLI KASABASI BELEDİYESİ HAKKINDA

Sayın Üyelerimiz;Çaylı kasabası Belediyemiz  6360 sayılı yasanın geçici 2.maddesine göre 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusu 2000’in altındaki ekli 28 sayılı listede adları yazılı belediyelerin tüzel kişiliklerinin ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürüleceği düzenlenmiştir.

Buna  göre Tokat Turhal  Çaylı kasabası  belediyemiz  Tokat il genel meclisinin 07.06.1993 tarih ve 6 günlük yazısı ile 1994’de belediye olan kasabamız 6360 sayılı yasa ile 2000 nüfusu bulamadığından  30 mart 2014 tarihinde belediyelikten düşmüştür.Köy statüsünde  bir  muhtarlık olmuştur.

6360 SAYILI YASANIN GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus  Sayım  sonuçlarına  göre  nüfusu  2.000’in  altında  olan  ekli  (27)  sayılı listedeki adları yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu maddeyle tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelere tahsis edilmiş olanlar, komisyon kararıyla, ihtiyaçlarına göre ilgili il özel idarelerine veya köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş sayılır. Ancak, köye dönüştürülen belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri komisyon kararıyla ilgili köy tüzel kişiliğine bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir.ÇAYLIDER YÖNETİM KURULU