Deyimler

TOKAT TURHAL ÇAYLI KASABASI HALKININ YÖRE DEYİMLERİNDEN BAZILARI

>>> Cayırdak uçmak
>>> Ödüm yarıldı (koptu)
>>> Çenenin bağı kopsun
>>> Çenen ayrılsın
>>> Boyun devrilsin
>>> Eyeğüsü kalın
>>> Simir iti gibi titremek
>>> Dadah çalmak
>>> Ebesinin yuduğu(yıkadığı) ile durmak
>>> Anasının öptüğü ile durmak
>>> Gıcılamaz gağnı
>>> Horata çalmak (çok konuşmak )
>>> Hıllı durmak (uslu)
>>> Gözünün gön deliği
>>> Laf ebesi
>>> Terbiyeden tezikmiş
>>> Muhaat  olmak (sahip çıkmak)
>>> Tille gibi
>>> Adam sandım eşegi
>>> El vurup harman sarman savurmak
>>> Gözü gönlü açılmak
>>> Cıbırın kabadayısı
>>> El etek çekmek
>>> Ayıya dayı demek
>>> Ateş almaya gelmek
>>> Mısmıl (düzgün) yapmamak
>>> Gürk cücüğü gibi dağılmak
>>> Cayır cayır yanmak
>>> Cılkı cıkmak
>>> Anı yanı olmak (şaşırmak)
>>> Süpürge çalmak (süpürmek)