Köyümüzde İlkler

        
K Ö Y Ü M Ü Z D E   İ L K L E R 
         
İlk Türkçe Eğitmeni : Veli ATA    

İlk Astsubay


İlk Üsteğmen

: Sadık ÇAKAR


: Çetin AYLAR

   

İlk Avukat

İlk Dahiliye Doktoru

İlk Diş Doktoru

İlk Lise Mezunu

: Ali Sami BAYLAN

: Yadigar  BAYLAN

: Muammer BAYLAN

: Süleyman ABUR

   

İlk Kadın Öğretmen

: Gülendam (Bay)Sarar
 

İlk Öğretmen Okulu Mezunu

: İlyas BERK
   

İlk Üniversite Mezunları

: Rıza ŞAHİN
   
     
 Murtaza BERK
   
     
 Yılmaz ANAS