Köyümüzde İlkler

                      K Ö Y Ü M Ü Z D E   İ L K L E R 
         
İlk Türkçe Eğitmeni : Veli ATA    

İlk Astsubay

İlk Üsteğmen
: Sadık ÇAKAR

: Çetin AYLAR
   

İlk avukat

İlk Dahiliye Doktoru

İlk Diş Doktoru

İlk Lise Mezunu
: Ali Sami BAYLAN

: Yadigar  BAYLAN

: Muammer BAYLAN

: Süleyman ABUR
   

İlk Kadın Öğretmen

: Gülendam (Bay)Sarar
 

İlk Öğretmen Okulu Mezunu

: İlyas BERK
   

İlk Üniversite Mezunları

: Rıza ŞAHİN
   
     
 Murtaza BERK
   
     
  Yılmaz ANAS