Kargışlar

TOKAT TURHAL ÇAYLI KASABASI HALKININ YÖRE KARGIŞLARININ (BEDDUA)BAZILARI                                 

Allah belanı versin
Allah’ından bul
Adın kara yerden delsin
Ağzından burnundan gelsin
Töreme emi
Duağın dürülü kalsın
Bir kazan suda yanasın
Ocağın yansın
Ciğerin çekilsin
Karavoba ye
Çatında patında kal
Allah seni yerin dibine soksun
Boyun yere devrilsin
Allah gözünü kör etsin
Boynun altında kalsın
Vobanın bekini ye
Bir kaşık suda boğulasın
Ciğerlerin ağzından gele
Vah ciğerin yansın
Çatla yasıca
Kara haberin gelsin
Ellerin yanına döşene
Emdiğin süt burnundan gelsin
İki yakan bir araya gelmesin
Allah canını alsın
Soyhana kalsın
Fitil fitil burnundan gelsin
Tahtaya döşenesice
Huyun husun kurusun
Eştiğin kuyuya düşesin
Kurda kuşa yem olasın
Senin ki de sana etsin
Sürüm sürüm sürünesin
Taş kesilÇatında gal
Toprak gözünü doyursun
Yerin dibine gir
Boğazında kalsın
Ağzından burnundan gelsin
Zıkkımın dibini ye
Gidişin ola da dönüşün olmasın
Gözüne dizine dursun
Günyüzü görmeyesin
Ölün gelsin
Emdüğün burnundan gelsin
Ciğerine bit düşsün
Adın gara yerden gelsin
Boyun döşensin
Ciğerin yansın